Chardonnay

1. ŠTO JE CHARDONNAY? Bogato je prava riječ što podjednako opisuje Chardonnay i objašnjava njegovu popularnost. Njegova aroma je posebna, delikatna, teška za okarakterizirati, laka za prepoznati.Najčešće sadrži mirise poput jabuke, citrusa, breskve ili tropskog voća. Njegova delikatnost je takva da čak i mali postotak neke druge sorte dodan u Chardonnay u potpunosti počne dominirati […]

Scroll to top